صحيفه سجاديه
ArticleID PicAddress Subject Date
{ArticleID}
{Header}
{Subject}

{Comment}

 {StringDate}
 
 
 • درخواست ‌بر‌ گرفتن اندوه   
 • 1389-08-01 9:14:20  
 • تعداد بازدید : 281   
 • ارسال به دوستان
 •  
 •  
 • درخواست ‌بر‌ گرفتن اندوه

  دعاى ‌آن‌ حضرت عليه السلام است براى ‌بر‌ گرفتن اندوه  


  •    اى برگيرنده ‌ى‌ مكروه ‌و‌ ‌اى‌ زداينده ‌ى‌ اندوه، ‌اى‌ ‌در‌ دنيا ‌و‌ آخرت بخشاينده ‌و‌ ‌در‌ ‌هر‌ ‌دو‌ سراى مهر ورزنده، ‌بر‌ محمد ‌و‌ خاندانش درود فرست ‌و‌ غمم دور دار ‌و‌ اندوهم بردار.

  •    اى خداى يگانه، ‌اى‌ يكتا، ‌اى‌ ‌بى‌ نياز، ‌اى‌ ‌آن‌ ‌كه‌ ‌نه‌ زاييده، ‌نه‌ زاده شده ‌و‌ ‌نه‌ ‌كس‌ همتايش بوده، مرا ‌از‌ پيش آمد ناگوار نگهدار، پاكم ‌كن‌ ‌و‌ ‌از‌ بلايا بدور دار.
  •    ‌در‌ اينجا آية الكرسى، معوذتين ‌و‌ ‌قل‌ هوالله ‌را‌ بخوان ‌و‌ بگو:
  •    بار خدايا، ‌از‌ ‌تو‌ ‌مى‌ خواهم، درخواست كسى ‌كه‌ نيازمندى ش ‌به‌ نهايت رسيده، توانش ‌به‌ سستى گراييده، ‌و‌ گناهانش افزون شده، درخواست كسى ‌كه‌ براى نيازمنديش فرياد رسى، براى ناتوانى ‌اش‌ نيرو بخشى، براى گناهانش آمرزگارى ‌جز‌ ‌تو‌ نمى يابد، ‌از‌ ‌تو‌ ‌مى‌ خواهم- ‌اى‌ داراى شكوه ‌و‌ بزرگوارى- ‌كه‌ مرا ‌به‌ كارى وادارى ‌كه‌ ‌هر‌ ‌كه‌ انجام دهد محبوب ‌تو‌ گردد، ‌و‌ يقينى بخشى ‌كه‌ باورمندان بدان، ‌در‌ اجراى فرمانت ‌به‌ ‌حق‌ اليقين رسند.

  •    بار خدايا، ‌بر‌ محمد ‌و‌ خاندانش درود فرست ‌و‌ مرا ‌با‌ صدق ‌و‌ راستى ‌از‌ دنيا ببر، ‌و‌ نيازم ‌را‌ ‌از‌ دنيا ببر، ‌از‌ آنچه نزد توست شوق ديدارت ‌را‌ نصيبم ساز، ‌و‌ روزيم ‌كن‌ ‌كه‌ تنها ‌تو‌ ‌را‌ دانم چاره ساز.

  •    بار خدايا، ‌آن‌ سرنوشت نيك ‌را‌ ‌كه‌ برايم نگاشته شده ‌از‌ ‌تو‌ ‌مى‌ خواهم، ‌و‌ ‌از‌ سرنوشت ‌بد‌ ‌كه‌ برايم مقدر گشته پناه ‌به‌ ‌تو‌ ‌مى‌ برم، ‌از‌ ‌تو‌ ‌مى‌ خواهم ترس پرستشگران، پرستش فروتنان، باور متوكلان ‌و‌ توكل مؤمنان درگاهت ‌را‌ ارزانيم دارى.

  •    بار خدايا، چنان ‌كن‌ ‌كه‌ خواسته ‌ام‌ ‌را‌ ‌از‌ درگاهت ‌آن‌ گونه بخواهم ‌كه‌ دوستانت خواسته هاشان ‌را‌ ‌از‌ ‌تو‌ ‌مى‌ خواهند، ‌و‌ ‌از‌ ‌تو‌ چنان ترسم ‌كه‌ دوستانت ‌از‌ ‌تو‌ ‌مى‌ ترسند، ‌و‌ ‌در‌ راه خشنودى ت ‌به‌ كارى گمارم ‌كه‌ چيزى ‌از‌ احكام دينت ‌را‌ ‌از‌ بيم هيچ ‌يك‌ ‌از‌ بندگانت رها نكنم.

  •    بار خدايا، اين خواسته ‌ى‌ ‌من‌ است، ‌پس‌ رغبتم ‌را‌ براى دستيابى بدان افزا، ‌و‌ عذرم ‌را‌ ‌در‌ ‌آن‌ برطرف فرما، حجتم ‌را‌ ‌در‌ ‌آن‌ ‌بر‌ زبانم نه، ‌و‌ تنم ‌را‌ بدان عافيت ده.

  •    بار خدايا، ‌هر‌ ‌كه‌ ‌به‌ پگاه پاى نهد، ‌و‌ اميد ‌و‌ اعتماد ‌جز‌ ‌به‌ تواش باشد، ‌من‌ ‌به‌ پگاه ‌در‌ آمدم ‌و‌ ‌در‌ همه ‌ى‌ كارها اميد ‌و‌ اعتمادم ‌به‌ ‌تو‌ ‌مى‌ باشد، ‌پس‌ آنچه پايانى بهتر دارد برايم مقدر كن، ‌و‌ مرا ‌از‌ فتنه هاى گمراه ‌گر‌ وارهان، ‌به‌ رحمتت ‌اى‌ مهربانترين مهر گستران.

  •    و درود خدا ‌بر‌ سرور ‌ما‌ محمد، پيامبر برگزيده ‌ى‌ خدا ‌و‌ ‌بر‌ خاندان پاكش باد.

   
  نام :
  نام خانوادگی :
  ایمیل :
   
  متن :
  متوسط امتیاز :
  %0
  تعداد آراء :
  0
  امتیاز شما :