صحيفه سجاديه
ArticleID PicAddress Subject Date
{ArticleID}
{Header}
{Subject}

{Comment}

 {StringDate}
 
 
 • اظهار فروتنى ‌در‌ پيشگاه خدا   
 • 1389-08-01 9:13:47  
 • تعداد بازدید : 284   
 • ارسال به دوستان
 •  
 •  
 • اظهار فروتنى ‌در‌ پيشگاه خدا

  داى ‌آن‌ حضرت عليه السلام است ‌در‌ اظهار فروتنى ‌به‌ پيشگاه خدا


  •    پروردگارا، گناهانم زبانم ‌را‌ بسته، گفتارم گسيخته شده، ‌و‌ حجتى برايم ‌بر‌ جاى نمانده. ‌من‌ اسير گرفتارى هاى خودم، گروگان كردار خويشم، ‌در‌ وادى خطاهايم سرگردانم، هدفم ‌را‌ ‌گم‌ كرده ام، ‌و‌ ‌در‌ راه فرو مانده ام،

  •    خودم ‌را‌ ‌در‌ جايگاه گنهكاران خوار واداشته ام، ‌در‌ جايگاه شقاوتمندانى ‌كه‌ ‌در‌ برابرت گستاخى كرده اند، ‌و‌ وعده هايت ‌را‌ ‌به‌ هيچ انگاشته اند، بار خدايا.

  •    تو منزهى، ‌به‌ كدامين جرأت ‌بر‌ ‌تو‌ دليرى كردم؟ ‌به‌ كدامين فريب خود ‌را‌ فريفتم؟

  •    اى سرور ‌و‌ مولايم! ‌مى‌ بينى ‌كه‌ چگونه ‌به‌ ‌رو‌ ‌در‌ افتاده ‌ام‌ ‌و‌ چگونه لغزيده ام، ‌پس‌ ‌بر‌ ‌من‌ رحمت آور، ‌و‌ ‌به‌ بردبارى ت ‌بر‌ نادانى م ‌و‌ ‌به‌ احسانت ‌بر‌ بدكاريم قلم بخشايش بر، ‌كه‌ ‌من‌ ‌به‌ گناهم اقرار ‌مى‌ كنم، وبه خطايم اعتراف دارم.
  •    اين دست ‌من‌ است ‌و‌ اين سرم، ‌كه‌ ‌به‌ زارى براى قصاص ‌از‌ نفسم تسليم ‌مى‌ كنم.
  •    بار خدايا، ‌بر‌ پيريم، ‌بر‌ پايان يافتن روزگارم، ‌بر‌ نزديكى مرگم، ‌بر‌ ناتوانى ‌و‌ بينوايى ‌و‌ بيچارگيم ترحم كن.

  •    سرورم! آنگاه ‌كه‌ نشانى ‌از‌ ‌من‌ ‌در‌ جهان نماند، ‌و‌ يادم ‌از‌ ميان آفريدگان برود ‌و‌ ‌از‌ جمله ‌ى‌ فراموش شدگان گردم ‌بر‌ ‌من‌ رحم آور.

  •    مولايم! ‌بر‌ ‌من‌ رحم آور، آنگاه ‌كه‌ چهره ‌و‌ حالتم دگرگون شود! آنگاه ‌كه‌ پيكرم بپوسد! اندامم پراكنده شود! پيوندهايم ‌از‌ ‌هم‌ بگسلد! ‌اى‌ واى ‌بر‌ ‌بى‌ خبريم ‌از‌ آنچه برايم مهيا ساخته اند!

  •    سرورم! ‌بر‌ ‌من‌ رحم آور، ‌در‌ روزى ‌كه‌ زنده ‌مى‌ شوم، ‌و‌ ‌به‌ صحراى محشر آيم، ‌آن‌ روز جايگاهى ‌را‌ ‌در‌ ميان اوليائت قرار ده، ‌در‌ كنار دوستانت مأوايم ده، ‌و‌ ‌در‌ جوار خويش مقامم ده، ‌اى‌ پروردگار جهانيان.

   
  نام :
  نام خانوادگی :
  ایمیل :
   
  متن :
  متوسط امتیاز :
  %0
  تعداد آراء :
  0
  امتیاز شما :