صحيفه سجاديه
ArticleID PicAddress Subject Date
{ArticleID}
{Header}
{Subject}

{Comment}

 {StringDate}
 
 
 
 
جستجو :
موضوع :
انتخاب
SelectedItem :
   
 
 55996
 •  1388-10-25
اگر چه اين دعا از‌ براى مطلق هلال مجزيست ليكن منظور حضرت رمضانست به‌ قرينه ‌ى‌ ذكر دعاى دخول رمضان ‌و‌ وداع او‌ ‌و‌ دعاى فطر ‌و‌ بعد از‌ دعاى رؤيت هلال ‌و‌ دعاى روز جمعه را
 
 55995
 •  1388-10-25
چون كواكب را‌ دخلى عظيم است در‌ تأثير به‌ اين عالم،... از‌ اين جهت حضرت سجاد ذوالثفنات عليه السلام دعايى براى رؤيت اهله انشاء نموده...
 
 55994
 •  1388-10-25
چون كلام الهى كه‌ قرآنست خواندن او‌ ثواب بسيار دارد همچنان كه‌ در‌ كتاب كافى ‌و‌ سائر كتب حديث مبالغه در‌ ‌آن باب شده ناچارست كه‌ در‌ آخر قرآن دعاى جامعى كه‌ مشتمل بر‌ همه ‌ى‌ مراتب حاجات باشد خوانده شود، لهذا حضرت سجاد عليه السلام در‌ ...
 
 55993
 •  1388-10-25
حضرت سجاد عليه السلام درين دعا مسالك ستر گناه ‌و‌ طرايق طلب ذنوب را‌ بيان فرمود: «اللهم صل على محمد ‌و‌ آله ‌و‌ أفرش لى مهاد كرامتك»
 
 55992
 •  1388-10-25
حضرت سجاد عليه السلام اراده نمود كه‌ دعا نمايد از‌ براى دفع راهزنان منازل مرگ، اعم از‌ ‌آن كه‌ مرگ صورى باشد ‌و‌ يا‌ مرگهاى معنوى كه‌ موت مراتب خواهش است كه‌ رسول الله صلى الله عليه ‌و‌ آله ‌و‌ سلم فرمود: «موتوا من‌ قبل أن تموتوا»
 
 55991
 •  1388-10-25
حضرت سجاد عليه السلام درين دعا به‌ خصوص مطالب خود نام برده است ‌و‌ طلب اجابت نمود مثل ساير ادعيه، ‌و‌ اكتفا به‌ دانش واجب الوجود ننموده، مطالب ايراد فرمود
 
 55990
 •  1388-10-25
حضرت سجاد عليه السلام چون امام زمان بود ‌و‌ هست لهذا متنطق شد به‌ عذر خواستن از‌ گناهان بندگان از‌ تقصير در‌ حقوق ايشان ‌و‌ در‌ فك كردن خود از‌ آتش ‌و‌ فرمود «اللهم انى اعتذر اليك من‌ مظلوم ظلم بحضرتى»
 
 55989
 •  1388-10-25
دعاى حضرت سجاد عليه السلام در‌ تقصير ‌و‌ ادا كردن شكر اينست: «اللهم ان‌ أحدا لا‌ يبلغ من‌ شكرك غاية» ...
 
 55988
 •  1388-10-25
بر‌ كاملان از‌ روى شكر ‌و‌ بر‌ ناقصان از‌ روى طلب كمال لازمست كه‌ هرگاه مشاهده آيات سبحانى نمايند اقدام نمايند به‌ ادعيه كه‌ مشتمل بر‌ حمد ‌و‌ شكر ‌و‌ غيره باشد، ‌و‌ ادعيه مأثوره درين باب بهتر است، ‌و‌ بعضى از‌ ‌آن علامات ابر ‌و‌...
 
 55987
 •  1388-10-25
دعاى ‌آن حضرتست در‌ رضا به‌ قضا ‌و‌ حكم او، هرگاه نظر مى‌ كرد به‌ اصحاب دنيا ‌و‌ ايشان را‌ به‌ انواع فسوق ‌و‌ حب جاه ‌و‌ شقاوت ملاحظه مى‌ نمود، ‌و‌ دعا اينست. «الحمد لله رضى بحكم الله»
 
 
 • تعداد رکورد ها : 45