صحيفه سجاديه
ArticleID PicAddress Subject Date
{ArticleID}
{Header}
{Subject}

{Comment}

 {StringDate}
 
 
 
 
جستجو :
موضوع :
انتخاب
SelectedItem :
   
 
 67347
  •  1389-03-27
 
شارحان ‌و‌ كاتبان «صحيفه ‌ى‌ سجاديه» براى ‌آن‌ اسناد معتبرى نقل كرده اند. ‌و‌ ‌ما‌ ‌به‌ ترجمه سند اصلى ‌آن‌ ‌كه‌ ‌در‌ آغاز صحيفه آمده ‌مى‌ پردازيم؛ اين سند بدين گونه است: «سيد اجل نجم الدين بهاءالشرف ابوالحسن محمد ‌بن‌ حسن ‌بن‌ احمد ‌بن‌ على ‌بن‌ م...
 
دعاى درخواست رفع ‌هم‌ ‌و‌ ‌غم‌   ‌در‌ اين دعا ‌كه‌ براى گشايش اندوهها ‌از‌ امام عليه السلام صادر شده چنين آمده است: ―    (اى گشاينده (دلهاى) پراندوه) (يا فارج الهم). ―    (و ‌اى‌ زائل كننده ‌ى‌ حزنها ‌و‌ غمها) (و كاشف الغم). ―    (اى رحمان دنيا ‌و...
 
دعاى فروتنى ‌در‌ پيشگاه خداوند ‌در‌ اين دعا ‌كه‌ امام عليه السلام تذلل خود ‌را‌ ‌به‌ پيشگاه خداوند اعلام ‌مى‌ دارد چنين ‌مى‌ خوانيم:―     (پروردگارا گناهانم مرا ‌به‌ سكوت واداشته) (رب افحمتنى ذنوبى). ―    (و رشته ‌ى‌ گفتارم ‌را‌ ‌از‌ ‌هم‌ بگسسته، بنا...
 
دعاى اصرار ‌بر‌ رحمت   در اين دعا امام ‌با‌ اصرار ‌در‌ توصيف خداوند، درخواستهاى خويش ‌را‌ چنين آغاز ‌مى‌ كند: ―    (اى خداوندى ‌كه‌ هيچ چيز، ‌نه‌ ‌در‌ زمين ‌و‌ ‌نه‌ ‌در‌ آسمان ‌بر‌ ‌او‌ مخفى نيست) (يا الله الذى ‌لا‌ يخفى عليه شى ء ‌فى‌ الارض ‌و‌ ‌لا...
 
 67321
  •  1389-03-27
دعاى تضرع ‌و‌ زارى  ‌در‌ اين دعا ‌كه‌ امام عليه السلام تضرع ‌و‌ زارى خود ‌را‌ ‌در‌ پيشگاه خداوند عرضه ‌مى‌ دارد چنين آمده:―     (اى خداى ‌من‌ ‌تو‌ ‌را‌ ‌مى‌ ستايم- ‌و‌ ‌تو‌ شايسته ‌ى‌ حمد ‌و‌ ستايشى- ‌بر‌ احسان كاملت ‌كه‌ ‌به‌ ‌من‌ عطا كرده اى) ―    ...
 
دعا هنگام خوف ‌و‌ خشيت  ‌در‌ اين دعا ‌كه‌ امام عليه السلام ‌در‌ مقام خوف ‌و‌ خشيت ‌مى‌ خوانده چنين عرضه ‌مى‌ دارد:―     (بار خداوندا ‌تو‌ مرا كامل ‌و‌ ‌بى‌ عيب آفريدى) (اللهم انك خلقتنى سويا). ―    (در حاليكه كوچك ‌و‌ ناتوان بودم مرا پرورش دادى) (و ر...
 
 
  • تعداد رکورد ها : 55