صحيفه سجاديه
ArticleID PicAddress Subject Date
{ArticleID}
{Header}
{Subject}

{Comment}

 {StringDate}
 
 
 
 
جستجو :
موضوع :
انتخاب
SelectedItem :
   
 
 54680
  •  1388-10-16
 
و از‌ دعاى امام عليه السلام بود، در‌ ترس (از خداوند) -    خداوندا، تو‌ مرا بى عيب ‌و‌ نقص آفريدى، ‌و‌ در‌ كوچكى پرورش دادى، ‌و‌ به‌ قدر كفايت، به‌ من‌ روزى دادى. -    خداوندا، همانا من‌ در‌ كتابت كه‌ فروفرستاده اى‌ ‌و‌ بندگانت را‌ به‌ ‌آن مژده داده ا...
 
و از‌ دعاى امام عليه السلام بود، در‌ دور نمودن مكر دشمنان ‌و‌ بازگرداندن سختى آنان -    خداى من، مرا راه نمودى، پس‌ به‌ كار بيهوده مشغول شدم ‌و‌ پند دادى، پس‌ سنگدل گشتم ‌و‌ عطاى نيكو نمودى، پس‌ نافرمانى كردم. سپس چون آگاهم كردى، آنچه را‌ صادر نموده ...
 
 
  • تعداد رکورد ها : 55